Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytania: 1Czy ulica Obodrytów jest zabykowa ?2Czy stare bezużyteczne WC znajdujące się nad jeziorem mogą zostać zdemontowane ?

Numer: 43, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Irena Plewa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: Bioś, data odpowiedzi: 2019-06-10