Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zastosowanie tzw. środków uspokojenia ruchu przed przejściem dla pieszych na ul. Nowogradzkiej

Numer: 70, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-09-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Kwiatkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

Wydział merytoryczny: RDW w Stargardzie, data odpowiedzi: 2019-10-16