Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

„Wnoszę o ogrodzenie boiska i placu zabaw przy ul. 8 Marca w Maszewie”

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Kwiatkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-06-06