Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi gminnej-boczna Żeromskiego między posesjami 21 a 22

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-01-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Lewicka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-01-29