Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Wnoszę o uruchomienie transportu publicznego na trasie Maszewo - Maszewko - Godowo - Maszewo.

Numer: 134, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-06-17, data przekazania: 2020-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Woźniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2020-07-03