Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

"Podjęcia działań w kierunku przebudowy drogi powiatowej 4147Z na odcinku Dębice - Nastazin"

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Dyrektor Wydz. Dróg Powiatowych

Wydział merytoryczny: Starostwo Powiatowe, data odpowiedzi: 2019-11-21