Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja: Wnoszę o podjęcie pilnych i koniecznych działań w kierunku nadzoru i doswietlenia miejsc zaciemnionych w centrum Maszewa.

Numer: 96, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-12-18, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: BiOŚ, data odpowiedzi: 2019-12-30