Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zapytanie: W dniu 16 stycznia 2020 został wprowadzony zarządzeniem "Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie". W regulaminie tym został utworzony nowy referat Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych na czele którego stoi kierownik wyłoniony w konkursie 3 lutego. czy zmiany i utworzenie nowego referatu jest związane z nie przyjęciem przez radnych uchwały, która powoływała Centrum Usług Wspólnych?

Numer: 107, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Żaneta Równiejko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Maszewa

Wydział merytoryczny: OiP.0003.107.2020.ZM, data odpowiedzi: 2020-03-05