Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
239 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę o wyczyszczenie chodnika od przejścia dla pieszych na ul. Brzozowej w kierunku ul. Kwiatowej i dalej do ul. 1 Maja. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-27 2024-04-10
238 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę o podjęcie działań w kierunku utworzenia placu zabaw w miejscowości Wisławie. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-22 2024-03-28
237 - rozwiń Interpelacja: W miejscowości Przemocze przy posesji nr 20 zwisające zbyt nisko przewody stają się zagrożeniem dla mieszkańców. Wnoszę o interwencję. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-22 2024-04-05
236 - rozwiń Zapytanie: Na jakim etapie jest inwestycja budowy/remontu drogi i chodnika w miejscowości Maciejewo? zapytanie Krzysztof Janicki 2024-03-20 2024-03-28
235 - rozwiń Interpelacja: W jakim terminie zostaną podjęte prace przy naprawie ubytków w drodze przy studzienkach na ul. Wojska Polskiego i Jedności Narodowej... interpelacja Krzysztof Janicki 2024-03-20 2024-03-28
234 - rozwiń Interpelacja: Zwracam się do Władz Gminy w sprawie zakupu i doposażenia Zakładu Komunalnego w podczepioną do ciągnika małą beczkę /5m3/ do wywozu szamba. interpelacja Krzysztof Janicki 2024-03-20 2024-04-02
233 - rozwiń Interpelacja: Zwracam uwagę na bardzo pilną kwestię związaną z zagnieżdżonymi pszczołami w lipie znajdującej się w centrum wsi Maciejewo przy drodze. interpelacja Krzysztof Janicki 2024-03-20 2024-03-26
232 - rozwiń Zapytanie: Zwracam się z zapytaniem czy w miejscowości Wałkno był SKR czy PGR? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-20 2024-03-22
231 - rozwiń Interpelacja: W imieniu mieszkańców wnoszę o utworzenie sołectwa Wałkno... interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-15 2024-03-19
230 - rozwiń Zapytanie: Czy w ramach rozwoju systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, Gmina Maszewo w roku 2024 realizuje zadanie pod nazwą zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-15 2024-03-22
229 - rozwiń Interpelacja: wnoszę o zainstalowanie monitoringu na cmentarzu w Maszewie w celu zapobiegania aktom wandalizmu i zabezpieczenia mienia pochowanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym to miejsce, utworzenia planu wprowadzenia oświetlenia na głównych alejkach cmentarza, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort odwiedzającym groby bliskich, zwłaszcza po zmierzchu. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-03-11 2024-03-25
228 - rozwiń Interpelacja: „Wnoszę o podjęcie pilnych działań w kierunku uzupełnienia ubytków nawierzchni przy budynku, w którym znajduje się Przychodnia Eskulap i punkt apteczny”. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-02-22 2024-03-06
227 - rozwiń Interpelacja: „Wnoszę o naprawę bądź wymianę przystanku w miejscowości Kolonia Maszewo”. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-02-22 2024-03-08
226 - rozwiń Interpelacja: „Ponownie wnoszę o podjęcie pilnych działań w kierunku uzupełnienia ubytków nawierzchni i podcinkę krzewów oraz zwisających konarów przy drogach powiatowych w Gminie Maszewo”. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2024-02-22 2024-02-28
225 - rozwiń Interpelacja: „Wnoszę o podjęcie dalszych działań i starań związanych z utworzeniem przejścia dla pieszych przy kościele w miejscowości Dębice, zgodnie z planowanym wcześniej harmonogramem obejmującym utworzenie chodnika”. interpelacja Beata Woźniak 2024-02-22 2024-03-08
224 - rozwiń Interpelacja: „Wnoszę o wykonanie parkingu w miejscowości Dębice , obok kościoła, przy drodze 106” interpelacja Beata Woźniak 2024-02-22 2024-03-08
223 - rozwiń Zapytanie: „31 stycznia 2024 r. wydane zostało zarządzenie 833/2024 Burmistrza Maszewa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maszewo oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r za kształcenie . Jaki był cel i sens wprowadzonych ograniczeń ? Czemu one mają służyć? zapytanie Beata Woźniak 2024-02-22 2024-03-05
222 - rozwiń Interpelacja: Na prośbę mieszkańców ul. Szkolnej wnoszę o postawienie znaku drogowego B-35 oznaczającego zakaz postoju pojazdu, na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do Zakładu Komunalnego”. interpelacja Żaneta Równiejko 2024-02-22 2024-03-06
221 - rozwiń Interpelacja: „Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maszewo nie otrzymują pełnego wynagrodzenia, łącznie z godzinami ponadwymiarowymi za udział w wycieczkach szkolnych. Dlaczego?...” interpelacja Beata Woźniak 2023-10-26 2023-11-10
220 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu murów obronnych fragmentu od Baszty Francuskiej do ul. 1-go Maja interpelacja Renata Staszków 2023-06-20 2023-06-29
219 - rozwiń ,,Na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego w Maszewie została zamieszczona informacja Burmistrza o wyniku II etapu naboru na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo... zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-05-25 2023-06-06
218 - rozwiń ,,Podobnie jak w ubiegłych latach od 02.01 do 31.03.2023 r. odbył się nabór do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rozwoju systemów... zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-05-25 2023-06-05
217 - rozwiń ,, W imieniu mieszkańców Nastazina wnioskuję o wycinkę i oczyszczenie terenuprzy zatoczce autobusowej przy posesji nr1. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-05-25 2023-06-07
216 - rozwiń ,,W imieniu mieszkańca zapytuję o możliwość zwiększenia ilości oddanych opon na PSZOK w Maszewie, a także odbioru gabarytów spod domów i uiszczenia opłaty jednorazowej przez samego zainteresowanego? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-05-25 2023-06-01
215 - rozwiń ,,Ponownie proszę o podjęcie działań w kierunku uzupełnienia ubytków i podcinkę Krzewów i zwisających konarów przy drodze powiatowej 4147Z na odcinku Dębice- Nastazin stanowiącej ciąg łączący obie te miejscowości. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-05-25 2023-06-05
214 - rozwiń ,,W remizie OSP w Dębicach doszło w ostatnim czasie do uszkodzenia budynku w związku z nieszczelnością dachu.... zapytanie Beata Woźniak 2023-05-25 2023-06-05
213 - rozwiń ,, W trakcie naprawy powierzchni dachowej SP w Maszewie doszło do uszkodzenia zabytkowego chodnika poniemieckiego, który łączy ul. Jedności Narodowej z budynkiem szkoły. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-06
212 - rozwiń ,, Wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej zestawienia ilości wniosków medalowych MEN, odznaczeniowych Prezydenta RP, nagród Ministra MEN oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli gminnych i maszewskich placówek oświatowych. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-09
211 - rozwiń ,,Wnoszę o naprawę nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Kilińskiego i chodnika do Ośrodka Zdrowia na dł. 80 m, tj na odcinku skrzyżowania vis-a-vis wejścia na Halę Sportową wzdłuż bocznej długości posesji ul. Szkolnej 2. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-07
210 - rozwiń ,,Wnoszę o całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej ul. Szkolnej na odcinkach: 1) boczne, wąskie wejście do szkoły - kierunek Market Polo; 2) boczne, wąskie wejście do szkoły - Zakład Komunalny - Zakład Samochodowy. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-07
209 - rozwiń ,, Wnoszę o likwidację śmietnika zlokalizowanego przy byłym budynku Gimnazjum na ul. Szkolnej 14 w Maszewie. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-09
208 - rozwiń ,, Wnoszę o zwiększenie estetyki miasta Maszewa. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-09
207 - rozwiń ,,Wnoszę o doświetlenie okolic budynku szkolnego SP w Maszewie, od strony wejścia na ul. Szkolna 14. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-09
206 - rozwiń ,, Wnoszę o przedstawienie informacji, gdzie znajduje się tablica z nazwą Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, która została zdemontowana po likwidacji tej placówki oświatowej. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-09
205 - rozwiń ,, Wnoszę o udostępnienie inf.dotyczącej bezpieczeństwa mieszkańców Maszewa po przeprowadzonym spisie ewidencyjnym miejsc schronowych i ukryć ludności ujętych w inżynierii schronowej, w tym inf. o schronie i jego stanie technicznym, znajdującym się w budynku OKiS w Maszewie. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-03
204 - rozwiń ,, Wnoszę o utwardzenie terenu w miejscowości Mokre, z którego przedszkolaki i uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-07
203 - rozwiń ,,W jakim zakresie i z kim - na terenie gminy Maszewo prowadzone są szkolenia z obszaru bezpieczeństwa wynikające z zagrożenia wojną Rosja - Ukraina, bezpośrednich sąsiadów Polski. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2023-02-23 2023-03-03
202 - rozwiń ,, Proszę o doposażenie siłowni znajdującej się na hali sportowej. interpelacja Agnieszka Lewicka 2023-02-09 2023-02-22
201 - rozwiń ,,Proszę o zrobienie krótkiego chodnika do stojaka na rowery znajdującego sie przed halą sportową . interpelacja Agnieszka Lewicka 2023-02-09 2023-02-22
200 - rozwiń Zapytanie o informację etapu prac związanych z realizacją zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bęczno-Maszewo. zapytanie Beata Woźniak 2022-09-29 2022-10-12
199 - rozwiń Interpelacja dotycząca uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej na odcinku Dębice-Nastazin. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-12
198 - rozwiń Interpelacja dotycząca podjęcia działań w kierunku oczyszczenia z krzewów i gałęzi drzew przy drodze na odcinku Dębice-Nastazin.. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-12
197 - rozwiń Zapytanie o informacje w zakresie wydarzenia pod nazwą "Dni Maszewa" zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-14
196 - rozwiń Zapytanie o informację w zakresie kosztów energii elektrycznej w roku 2022 i o ile planowany jest wzrost w 2023r. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-06
195 - rozwiń Interpelacja dotycząca zdjęcia flag państwowych wiszących na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie i postępowania zgodnie z zasadami protokołu flagowego. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-13
194 - rozwiń Zapytanie dotyczące informacji w zakresie prowadzenia strony internetowej Gminy Maszewo. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-04
193 - rozwiń Interpelacja dotycząca naprawy nawierzchni asfaltowej i przycięcia drzew na skrzyżowaniu ul. Szkolnej. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-12
192 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania latarni LED z czujnikiem zmierzchowym na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-14
191 - rozwiń Interpelacja dotycząca wyłożenia kostki brukowej lub innego utwardzenia terenu w miejscu przedłużenia przejścia za sygnalizacją świetlną w stronę parkingu. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-11
190 - rozwiń Interpelacja dotycząca sprawdzenia stanu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Maszewie najwyższych pięter interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-09-29 2022-10-13
189 - rozwiń Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców budynku w Przemoczu interpelacja Krzysztof Seredyński 2022-08-18 2022-10-13
188 - rozwiń Kto i w jakiej wysokości pobiera wynagrodzenie z tytułu wynagrodzenia bezosobowe zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-06-01 2022-06-06
187 - rozwiń Informacja na temat wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-06-01 2022-06-15
186 - rozwiń Informacja dotyczaca wynagrodzenia osób zatrudnionych w urzędzie zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-06-01 2022-06-15
185 - rozwiń Interpelacja w sprawie renowacji tzw. ”witaczy” oraz podcięcia gałęzi, które je przysłaniają. interpelacja Renata Staszków 2022-03-28 2022-04-11
184 - rozwiń Zapytanie o stan drogi w Mieszkowie. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-02-24 2022-03-02
183 - rozwiń Zapytanie :”W imieniu mieszkańców zapytuję na jakim etapie administracyjnym jest przygotowanie mieszkań w tzw. „szwalni w Maszewie”. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2022-02-24 2022-03-11
182 - rozwiń Interpelacja w sprawie rozbudowy kanalizacji deszczowej i remontu drogi wojewódzkiej nr 113 ul. Nowogardzkiej w Maszewie (na odcinku od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do Ronda Ks. Jana Żyły). interpelacja Renata Staszków 2022-02-24 2022-03-25
181 - rozwiń Zapytanie: Dlaczego na terenie gminy Maszewo nie zostało przeprowadzone badanie rynku by poznać zapotrzebowanie do realizacji zadania pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-06-29 2021-07-13
180 - rozwiń Ponowne zapytanie dot. zapytania z 27 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia szczegółowego opisu wydatków w dziale 750 ze sprawozdania umieszczonego na BIP w dniu 10 marca 2021 r. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-06-29 2021-07-13
179 - rozwiń Interpelacja dot. uzupełnienia ubytków w drodze Nr 150Z (Mokre-Bagna-Dębice). interpelacja Mariusz Wiśniewski 2021-06-29 2021-07-09
178 - rozwiń Ponowne zapytanie dot. czynności jakie zostały podjęte w związku z renowacją murów obronnych. zapytanie Żaneta Równiejko 2021-06-29 2021-07-13
177 - rozwiń Zapytanie dot. działań mających na celu pomoc osobom, którym Zakład Komunalny w Maszewie wypowiedział umowę o zarządzanie. zapytanie Żaneta Równiejko 2021-06-29 2021-07-09
176 - rozwiń Zapytanie dot. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-27 2021-06-08
175 - rozwiń Zapytanie dot. przedstawienia rejestru umów za rok 2020 i I kwartał 2021. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-27 2021-06-09
174 - rozwiń Zapytanie dot. przedstawienia szczegółowego opisu wydatków w dziale 750 ze sprawozdania umieszczonego na BIP w dniu 10 marca 2021 r. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-27 2021-06-01
173 - rozwiń Zapytanie dot. przedstawienia szczegółowego opisu wydatków w dziale 750 ze sprawozdania za okres od 01.01.2021 do 30.04.2021 r. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-27 2021-06-02
172 - rozwiń Zapytanie dot. remontu dachu Przedszkola Miejskiego w Maszewie. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-27 2021-06-10
171 - rozwiń Zapytanie dot. renowacji murów obronnych. zapytanie Żaneta Równiejko 2021-05-27 2021-06-09
170 - rozwiń Zapytanie dot. sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonego na BIP w dniu 10 marca 2021 r. zapytanie Żaneta Równiejko 2021-05-27 2021-06-02
169 - rozwiń Zapytanie dot. korekty sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonego na BIP w dniu 14 maja 2021 r. zapytanie Żaneta Równiejko 2021-05-27 2021-06-01
168 - rozwiń Interpelacja dot. rozważenia możliwości postawienia tablicy z nazwą ulicy interpelacja Renata Staszków 2021-05-25 2021-06-07
167 - rozwiń Interpelacja dot. nielegalnie ustawionych koszy na odpady komunalne znajdujących się na ul. Okrzei przy sklepie Polo. interpelacja Emilia Kwiatkowska 2021-05-25 2021-06-07
166 - rozwiń Interpelacja dot. naprawy drogi gminnej przy działkach 168 i 169 w miejscowości Nastazin. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-12 2021-05-26
165 - rozwiń Interpelacja dot. podjęcia działań w kierunku przebudowy drogi powiatowej 4147Z na odcinku Dębice-Nastazin. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-05-12 2021-05-26
164 - rozwiń Zapytanie: ” Kiedy zostanie zakończona budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 113 w miejscowości Budzieszowce…”. zapytanie Krzysztof Janicki 2021-03-25 2021-04-09
163 - rozwiń Zapytanie nt. odbierania odpadów komunalnych „Pracownicy firmy zajmującej się odbieraniem odpadów zmieszanych pozostawiają po opróżnieniu puste pojemniki na skraju ruchliwej drogi…”. zapytanie Krzysztof Janicki 2021-03-23 2021-03-30
162 - rozwiń Zapytanie dot. sfinalizowania dotacji przyznanej z programu rządowego Senior+. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-01-29 2021-02-04
161 - rozwiń Zapytanie: Czy Burmistrz złożył wnioski o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? Ile wniosków zostało złożonych i na jakie przedsięwzięcia? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-01-29 2021-02-04
160 - rozwiń Interpelacja dot. utwardzenia dziur w drodze gminnej tj. działek drogowych 168 i 169 w miejscowości Nastazin. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2021-01-29 2021-02-10
159 - rozwiń Interpelacja dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 106 na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej do przejścia dla pieszych przy ul. Stargardzkiej. interpelacja Renata Staszków 2021-01-29 2021-02-26
158 - rozwiń Interpelacja dot. naprawy schodów znajdujących się przy ul. Obodrytów oraz barierek na scieżce zdrowia od strony rzeczki przy młynie. interpelacja Irena Plewa 2021-01-29 2021-03-09
157 - rozwiń Interpelacja dot. uzasadnienia powodu, dla którego nie zostanie zrealizowany projekt pod nazwą Dzienny Dom Senior+ w Gminie Maszewo oraz czy zostaną podjęte działania w celu ponownego starania się o taką dotację. interpelacja Beata Woźniak 2021-01-29 2021-02-04
156 - rozwiń Interpelacja dot. naprawy drogi na ulicy Żeromskiego - odcinek dojazdu do ulicy Szymborskiej i Korczaka. interpelacja Agnieszka Lewicka 2021-01-29 2021-02-10
155 - rozwiń Zapytanie: W sprawie nadpłat zgodnie z art. 76 ordynacji podatkowej. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-11-27 2020-12-10
154 - rozwiń Zapytanie: W jakim okresie planowane jest ustawienie oznakowania przy posesjach nr 6 i 7 na ul. Szkolnej w Maszewie ? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-11-27 2020-12-07
153 - rozwiń Zapytanie dot. przygotowania się przez placówki oświatowe do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w związku z pandemią. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-08-28 2020-09-11
152 - rozwiń Zapytanie dot. informacji o zmianie wysokości opłat za śmieci. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-08-28 2020-09-11
151 - rozwiń Zapytanie dot. przekazanych środków i poniesionych kosztów przez placówki oświatowe w okresie pandemii. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-08-28 2020-09-11
150 - rozwiń Zapytanie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w temacie myjni samochodowej. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-08-28 2020-09-10
149 - rozwiń Zapytanie: Czy Gmina Maszewo będzie się ubiegać o dotacje z Programu Rządowego na dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych na rok 2021 i następne lata? zapytanie Krzysztof Smykowski 2020-08-28 2020-09-09
148 - rozwiń Zapytanie dot. utworzenia nowego stanowiska pracy czyli stanowiska podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w referacie Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. zapytanie Jadwiga Augustyniak 2020-08-28 2020-09-14
147 - rozwiń Interpelacja dot. postawienia znaku "stop" przy wjeździe nad jezioro od strony Zakładów Licznikowych. interpelacja Irena Plewa 2020-06-30 2020-07-08
146 - rozwiń Interpelacja dot. poprawienia lub położenia chodnika przy ul. Obodrytów. interpelacja Irena Plewa 2020-06-30 2020-07-14
145 - rozwiń Zapytanie dot. pisma ze Starostwa Powiatowego odnośnie rozpoczęcia procedury pozbawienia drogi 4147Z (Nastazin-Dębice) kategorii powiatowej i zaliczenia jej w poczet dróg gminnych. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-06-30 2020-07-14
144 - rozwiń Zapytanie dot. odpowiedzi na pismo mieszkanki Maszewa Pani Anny Żak. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-06-30 2020-07-14
143 - rozwiń Interpelacja dot. wyrównania drogi na odcinku ulicy Kwiatowej od strony remizy OSP do ulicy Głowackiego. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-06-30 2020-07-14
142 - rozwiń Interpelacja dot. przywrócenia linii przewozowej mieszkańcom Darża i okolicznych miejscowości na pętli Goleniów-Maszewo-Darż-Rożnowo-Tarnowo-Goleniów. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-06-30 2020-07-14
141 - rozwiń Interpelacja dot. realizacji zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających kreatywność oraz doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Maszewie. interpelacja Żaneta Równiejko 2020-06-30 2020-07-14
140 - rozwiń Interpelacja dot. przedstawienia protokołu zdawczo-odbiorczego majątku po likwidacji Gimnazjum w Maszewie. interpelacja Żaneta Równiejko 2020-06-30 2020-07-14
139 - rozwiń Zapytanie dot. otrzymywanych dodatków (kierowniczego i motywacyjnego) przez dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo za okres od IV do VI 2020 r. zapytanie Żaneta Równiejko 2020-06-30 2020-07-14
138 - rozwiń Interpelacja dot. podjęcia pilnych prac remontowych drogi w miejscowości Sokolniki, wiodącej wzdłuż posesji: od nr 18 do nr 43. interpelacja Grzegorz Sokołowski 2020-06-30 2020-07-14
137 - rozwiń Zapytanie: Na jakim etapie są prace związane z uruchomieniem przychodni w Dębicach ? zapytanie Beata Woźniak 2020-06-30 2020-07-14
136 - rozwiń Interpelacja dot. podjęcia działań związanych z kontrolą robót koszenia poboczy, rowów i skarp wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Maszewo - Jenikowo. interpelacja Beata Woźniak 2020-06-30 2020-08-07
135 - rozwiń Interpelacja dot. usunięcia suchych drzew znajdujących się przy drodze wojewódzkiej nr 106 na odcinku Stodólsko - Leszczynka i Dębice - Jenikowo. interpelacja Beata Woźniak 2020-06-30 2020-08-07
134 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę o uruchomienie transportu publicznego na trasie Maszewo - Maszewko - Godowo - Maszewo. interpelacja Beata Woźniak 2020-06-17 2020-07-03
133 - rozwiń Zapytanie dot. sztabu kryzysowego. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-10
132 - rozwiń Zapytanie dot. placówek oświatowych, kulturalnych na terenie gminy Maszewo. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-10
131 - rozwiń Interpelacja dot. naprawy nawierzchni drogi gminnej tj. działek drogowych 168 i 169 obręb Nastazin. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-10
130 - rozwiń Interpelacja dot. podjęcia działań w kierunku przebudowy drogi powiatowej 4147Z na odcinku Dębice - Nastazin. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-10
129 - rozwiń Zapytanie dot. konsultacji społecznych w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-05
128 - rozwiń Zpytanie: W jaki sposób poinformował Pan Burmistrz mieszkańców, przedsiębiorców, a dokładnie grupę mogącą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminów rat podatku wynikających z uchwał podjętych przez Radę Miejską na ostatniej sesji RM? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-06
127 - rozwiń Zapytanie: Czy Pan Burmistrz został wezwany do prokuratury celem złożenia wyjaśnień w sprawie przekazania danych osobowych mieszkańców gminy Maszewo Poczcie Polskiej S.A.? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-05-28 2020-06-01
126 - rozwiń Interpelacja: W imieniu mieszkańców wnoszę o podjęcie pilnych i koniecznych działań w kierunku oczyszczenia z krzewów i zwisających gałęzi drzew przy: drodze na odcinku Maszewo-Godowo, przy pasie drogowym w okolicy cmentarza w Maszewie. interpelacja Agnieszka Lewicka 2020-05-28 2020-06-10
125 - rozwiń Zapytanie: Dlaczego mieszkanie znajdujące się przy Ośrodku Kultury i Sportu pozostaje od kilku lat puste? zapytanie Żaneta Równiejko 2020-05-28 2020-06-09
124 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę o posprzątanie terenu wokół murów obronnych oraz o usunięcie porastającej je roślinności. interpelacja Żaneta Równiejko 2020-05-28 2020-06-09
123 - rozwiń Interpelacja: Ponownie wnoszę o doświetlenie ulicy Szkolnej. interpelacja Żaneta Równiejko 2020-05-28 2020-06-10
122 - rozwiń Zapytanie: "Bardzo proszę o wskazanie na czym polegał remont ulicy Szkolnej i Spacerowej? Czego dotyczył i jakie były jego koszty?" zapytanie Żaneta Równiejko 2020-05-28 2020-06-10
121 - rozwiń Zapytanie: Proszę o informację w sprawie zgłoszonych przeze mnie do wymiany słupów energetycznych przy następujących ulicach: Nowogardzka odcinek ulicy od Remizy strażackiej do 8-Marca, Chopina i 8 Marca. Czy Firma Enea S.A. udzieliła informacji kiedy ewentualna wymiana słupów może nastąpić? zapytanie Emilia Kwiatkowska 2020-05-28 2020-06-09
120 - rozwiń Zapytanie: Czy zostały przekazane dane z rejestru wyborców gminy Maszewo operatorowi pocztowemu? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-04-30 2020-05-12
119 - rozwiń Interpelacja: Interpeluję o przywrócenie linii przewozowej mieszkańcom Darża i okolicznych miejscowości na pętli Goleniów - Maszewo - Darż - Rożnowo - Tarnowo - Goleniów. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2020-04-30 2020-05-13
118 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę w imieniu mieszkańców o podjęcie jak najszybszych działań w celu prawidłowego wyremontowania nawierzchni ulicy szkolnej. interpelacja Żaneta Równiejko 2020-04-30 2020-05-14
117 - rozwiń Interpelacja: Proszę o ponowne sprawdzenie stanu sanitarnego wody w rzece "Leśnica". interpelacja Jadwiga Augustyniak 2020-04-30 2020-05-12
116 - rozwiń "Czy istnieje forma rozliczeń za usuwanie zagrożeń drogowych w postaci zwalonych drzew podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych." zapytanie Mirosław Górski 2020-02-28 2020-03-05
115 - rozwiń Wnoszę o zamontowanie większej ilości tablic z nazwami ulic. interpelacja Krzysztof Smykowski 2020-02-28 2020-03-12
114 - rozwiń "Wnoszę o doświetlenie miejsc przejść dla pieszych przez jezdnię oraz uzupełnienie brakujących oznakowań znakiem drogowym "D6", jak również wymalowaniem oznaczeń poziomych." interpelacja Krzysztof Smykowski 2020-02-28 2020-03-12
113 - rozwiń "Czy w Urzędzie Miejskim w Maszewie jest prowadzony rejestr Zarządzeń Burmistrza?" zapytanie Krzysztof Janicki 2020-02-28 2020-03-12
112 - rozwiń Zapytanie: Czy zaproszenie do udziału w komisji konkursowej zostało wysłane drogą mailową, listowną lub telefoniczną do przedstawicieli organizacji pozarządowych? Jeśli tak to do jakich. zapytanie Krzysztof Janicki 2020-02-28 2020-03-11
111 - rozwiń Zapytanie: W dniu 8 listopada 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie. Według zamieszczonych wyników konkursu zwycięzcą została Grażyna Ingielewicz. Jak doszło do tego, że ostatecznie stanowisko objęła Agnieszka Kasperek? zapytanie Jadwiga Augustyniak 2020-02-28 2020-03-05
110 - rozwiń Zapytanie: W dniu 19 listopada 2019 r. złożyłam interpelację w sprawie nie wywożenia odpadów z terenu PSZOK. Z udzielonej przez Burmistrza odpowiedzi wynikało, że nastąpi to po zakończeniu roku. Jest juz koniec lutego, zalegające odpady wciąż nie są wywiezione. Ponadto na chwilę obecną nie są przyjmowane już tekstylia, odzież oraz sprzęt AGD. Kiedy więc nastąpi wywóz odpadów? zapytanie Jadwiga Augustyniak 2020-02-28 2020-03-12
109 - rozwiń Ponowna prośba o naprawę drogi Żeromskiego dojazdowej doulicy Korczaka i Szymborskiej. interpelacja Agnieszka Lewicka 2020-02-28 2020-03-13
108 - rozwiń Interpelacja: Proszę o naprawę koszy i kotary na hali sportowej oraz doposażenie siatek do koszy. interpelacja Agnieszka Lewicka 2020-02-28 2020-03-11
107 - rozwiń Zapytanie: W dniu 16 stycznia 2020 został wprowadzony zarządzeniem "Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Maszewie". W regulaminie tym został utworzony nowy referat Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych na czele którego stoi kierownik wyłoniony w konkursie 3 lutego. czy zmiany i utworzenie nowego referatu jest związane z nie przyjęciem przez radnych uchwały, która powoływała Centrum Usług Wspólnych? zapytanie Żaneta Równiejko 2020-02-28 2020-03-05
106 - rozwiń Zapytanie: Czy dyrektorzy placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w okresie od 1 września 2019 r. do 7 lutego 2020 r. wykonywali pracę, zastępując innych nauczycieli w ramach doraźnych zastępstw, za które otrzymali wynagrodzenie? Jeśli tak to proszę o podanie ilości godzin doraźnych zastępstw, które zrealizował każdy z dyrektorów i jego zastępca. W jakiej wysokości otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie? zapytanie Żaneta Równiejko 2020-02-28 2020-03-11
105 - rozwiń Zapytanie: Na jakim etapie są prace związane z uruchomieniem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Dębicach i Rożnowie. zapytanie Beata Woźniak 2020-02-28 2020-03-12
104 - rozwiń "Wnoszę o podjęcie działań związanych z doświetleniem w miejscowości Dębice odcinka drogi nr 106 (jadąc od Maszewa w kierunku Nowogardu po lewej stronie za pierwszym przejściem dla pieszych). Odcinek ten jest zupełnie zaciemniony, nie ma tam lamp. Natomiast lampa, która oświetla przyjście dla pieszych w pobliżu tzw. "nowych bloków" jest uszkodzona - światło zapala się i gaśnie ("mryga")." interpelacja Beata Woźniak 2020-02-28 2020-03-05
103 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę o podjęcie czynności zmierzających do wyznaczenia w miejscowościach Dębice i Bęczno na drodze wojewódzkiej nr 106 zanków drogowych poziomych P-17 interpelacja Beata Woźniak 2020-02-28 2020-03-04
102 - rozwiń Interpelacja "Wnoszę o wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 106 na odcinku Maszewo- Bęczno" interpelacja Emilia Kwiatkowska 2020-02-07 2020-02-10
101 - rozwiń Zapytanie o koszt i nakład wydawanej publikacji pn Informacja Burmistrza. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-12-31 2020-01-09
100 - rozwiń Zapytanie dot. odmowy publikacji filmu z życzeniami świątecznymi na stronie internetowej Gminy Maszewo. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-12-31 2020-01-07
99 - rozwiń Wnoszę o podjęcie pilnych i koniecznych działań w kierunku oczyszczenia zakrzewów i zwisających gałęzi drzew przy drogach na odcinku Mokre - Bagna oraz Mokre - Nastazin stanowiących ciąg łaczący te miejscowości. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-12-18 2020-01-21
98 - rozwiń Zapytanie: Jaki był koszt i nakład wydanej publikacji pn. Informacja Burmistrza Maszewa? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-12-18 2019-12-23
97 - rozwiń Ile, na jaki okres, na jakich warunkach i z jakimi kontrahentami jakie kwoty z tytułu różnych zobowiązań finansowych (czynsze, podatki, dzierżawy i pozostałe) wobec Gminy Maszewo (tj. Urząd i jednostki mu podległe) zostały zawarte ugody lub inne formy prawne, w okresie od 01.06.2018r. do 17.12.2019r.? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-12-18 2019-12-31
96 - rozwiń Interpelacja: Wnoszę o podjęcie pilnych i koniecznych działań w kierunku nadzoru i doswietlenia miejsc zaciemnionych w centrum Maszewa. interpelacja Żaneta Równiejko 2019-12-18 2019-12-30
95 - rozwiń Zapytanie: Dotyczy niszczejącej nieruchomości w miejscowości Korytowo, a stanowiacej własność Gminy Maszewo - dotyczy budynku tzw. "pałacu" zapytanie Mirosław Górski 2019-12-18 2019-12-24
94 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Nowogardzkiej, które częściowo jest nieoświetlone. Prośba o kontrolę w tym miejscu. interpelacja Mirosław Górski 2019-12-18 2019-12-30
93 - rozwiń Interpelacja w sprawie umieszczenia koszy ulicznych na śmieci przy chodniku wzdłuż ulicy Stargardzkiej interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-12-16 2019-12-30
92 - rozwiń wniosek w wprawie zaplanowania w budżecie wydatków 1.247,00 zł brutto obejmujących wynagrodzenie radcy prawnego wniosek Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-11-20 2019-11-22
91 - rozwiń Zapytanie: W związku z otrzymaną od Pana Burmistrza odpowiedzią Nr BiOŚ.0003.4.2019.DBC otrzymaną 4.11.19 r. zapytuję… zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-11-19 2019-11-28
90 - rozwiń W związku z otrzymaną od Pana Burmistrza już drugą niekompletną odpowiedzią Nr BiOŚ.0003.6.2019. otrzymaną 6.11.19 r. zapytuję… zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-11-19 2019-12-04
89 - rozwiń Zapytanie o realizację zadania pn. usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-11-19 2019-11-28
88 - rozwiń Ponawiam interpelację dotyczącą bezpieczeństwa stanu drzew przy drodze wojewódzkiej 106 interpelacja Mirosław Górski 2019-11-19 2019-11-26
87 - rozwiń Mieszkańcy Dąbrowicy pytają kiedy nastąpi uporządkowanie numeracji budynków w ich wsi zapytanie Jadwiga Augustyniak 2019-11-19 2019-12-03
86 - rozwiń Zapytanie: Dlaczego z PSZOK nie jest wywożony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież oraz tekstylia zapytanie Jadwiga Augustyniak 2019-11-19 2019-12-02
85 - rozwiń Zapytanie: Mieszkańcy Radzanka proszą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Kiedy odbędzie się zebranie z Władzami Miasta i Gminy w Maszewie w sprawie kanalizacji zapytanie Jadwiga Augustyniak 2019-11-19 2019-11-26
84 - rozwiń Mieszkańcy Radzanka proszą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie: czy została przeprowadzona kontrola oczyszczalni ścieków w Maszewie zapytanie Jadwiga Augustyniak 2019-11-19 2019-11-29
83 - rozwiń Zapytanie: "Czy Pan Burmistrz był inicjatorem skargi prokuratora rejonowego dot. uchwały nr IV/27/07 z 23.02.07 r zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-24 2019-11-07
82 - rozwiń "Ile wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oczekuje na wypłatę środków..." zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-24 2019-11-04
81 - rozwiń "Podjęcia działań w kierunku przebudowy drogi powiatowej 4147Z na odcinku Dębice - Nastazin" interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-24 2019-11-21
80 - rozwiń "Na jakim etapie jest procedura ustalania warunków zabudowy dla budowy myjni samochodowej" zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-24 2019-11-06
79 - rozwiń Zapytanie: Zapytanie: "Na czym polega i dokąd zmierza polityka kadrowa prowadzona przez P. Burmistrza w UM oraz w podległych jednostkach ..." zapytanie Żaneta Równiejko 2019-10-24 2019-11-07
78 - rozwiń dot. wydatkowania uchwalonej na 2019 r. kwoty - szkolenie nauczycieli zapytanie Żaneta Równiejko 2019-10-24 2019-11-07
77 - rozwiń "Jakie są zależności pomiędzy Urzędem Miejskim a Fundacją 4 press media?" zapytanie Jadwiga Augustyniak 2019-10-24 2019-11-06
76 - rozwiń "Przewrócenie linii przewozowej mieszkańcom Radzanka, Budzieszowiec, Jarosławek, Maciejewa w kierunku Goleniowa i Maszewa" interpelacja Jadwiga Augustyniak 2019-10-24 2019-11-07
75 - rozwiń "Propozycja wprowadzenia na drogach w obrębie starego miasta ruchu jednokierunkowego oraz wprowadzeanie stref zamieszkania" interpelacja Krzysztof Smykowski 2019-10-24 2019-11-06
74 - rozwiń Zwrócenie się do ZDW OT Stargard o pilne wycięcie suchych drzew prze drodze wojewódzkiej 113 interpelacja Krzysztof Smykowski 2019-10-24 2020-02-10
73 - rozwiń problem braku segregacji śmieci na cmentarzach interpelacja Beata Woźniak 2019-10-24 2019-11-05
72 - rozwiń Na jakim etapie administracyjnym są protokoły pokontrolne w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Maszewo poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w związku z naborem wniosków przez ARiMR? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-07 2019-10-18
71 - rozwiń Zapytanie czy burmistrz aplikuje do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy na operacje typu zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-07 2019-10-09
70 - rozwiń Zastosowanie tzw. środków uspokojenia ruchu przed przejściem dla pieszych na ul. Nowogradzkiej interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-09-20 2019-10-16
69 - rozwiń Przesunięcie oznaczenia terenu zabudowanego(znak D42) do granic administracyjnych miasta w kierunku Nowogardu interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-09-20 2019-10-07
68 - rozwiń Interpelacja: Wyegzekwowanie od zarządcy dróg powiatowych kontroli wykonywanych prac i przystąpienia do porządkowania dróg interpelacja Mirosław Górski 2019-06-27 2019-07-11
67 - rozwiń Zapytanie: Czy pracownikom Urzędu Miasta oraz pozostałych podległych jednostek są dostarczane zimne napoje w ilości nieograniczonej ? zapytanie Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-04
66 - rozwiń Zapytanie: Wskazanie ile wynoszą przychody brutto i netto w poszczególnych miesiącach roku 2019 kierowników referatów w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Skarbnika, Sekretarza z uwzględnieniem należących im dodatków. zapytanie Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-08
65 - rozwiń Interpelacja: W imieniu mieszkańców ul. Sportowej wnoszę o ustalanie czy jest możliwość zamontowania na tej ulicy progów zwalniających i luster interpelacja Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-11
64 - rozwiń Zapytanie: Czy jest w planach zabezpieczenie niestrzeżonej plaży przy Jeziorze Młyńskim w Maszewie ? zapytanie Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-09
63 - rozwiń Zapytanie: Czy podjęto dotychczas działania związane ze zmniejszeniem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ? zapytanie Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-03
62 - rozwiń Interpelacja: Przeprowadzenie analizy potrzeb oraz możliwości w zakresie utworzenia żłobka lub grupy żłobkowej na terenie Gminy Maszewo interpelacja Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-02
61 - rozwiń Interpelacja: Stworzenie Gminnej Strategii Rozwoju Oświaty interpelacja Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-02
60 - rozwiń Interpelacja: Mieszkańcy u. Lawendowej proszą o wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Nowogardzkiej interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-06-27 2019-07-11
59 - rozwiń Zapytanie: Na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu drogi powiatowej 07372 do Maszewka zapytanie Mirosław Górski 2019-06-27 2019-07-11
58 - rozwiń Interpelacja: Wyegzekwowanie od zarządcy dróg wojewódzkich kontroli jakości koszenia poboczy przy drodze 106 i 113 interpelacja Mirosław Górski 2019-06-27 2019-07-11
57 - rozwiń Interpelacja: Na głównym skrzyżowaniu w Rożnowie zalega dużą ilość grysu po remoncie drogi powiatowej, prośba o interwencję w tej sprawie. interpelacja Marta Popielarska 2019-06-27 2019-07-11
56 - rozwiń Zapytanie: Czy władze miasta jako organ prowadzący wsparły w jakikolwiek sposób nauczycieli biorących udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli ? zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-06-27 2019-07-02
55 - rozwiń Zapytanie: Czy subwencja , która wpłynęła do urzędu na wynagrodzenia dla nauczycieli w okresie strajku została zagospodarowana na cele oświaty ? zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-06-27 2019-07-05
54 - rozwiń Interpelacja – wykoszenie trawy przy ul. Brzozowej interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-06-27 2019-07-11
53 - rozwiń Interpelacja dot. powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-04
52 - rozwiń Interpelacja o doprecyzowanie informacji nt wynagrodzeń dyrektorów i ich zastępców szkół i Przedszkola Publicznego w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-08
51 - rozwiń Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 24 czerwca 2019 r. zgłoszono następujące wnioski: 1. Wniosek o ustawienie na ul. Leśnej w Maszewie przy placu zabaw znaku drogowego „UWAGA DZIECI”. Zgł. Radna I. Plewa 2. Wniosek o ustawienie znaku drogowego A- 18 a „UWAGA ZWIERZĘTA GOSPODARCZE” przy ul. Nowogardzkiej w Maszewie na wysokości budynku Państwa Gromowskich, od strony Nowogardu przed stacją autogazu. Zgł. Radna E. Kwiatkowska. wniosek Irena Plewa 2019-06-24 2019-07-15
50 - rozwiń „Na jakim etapie administracyjnym jest procedura budowy myjni samochodowej w Maszewie ?” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-12
49 - rozwiń „dot. wyłonienia Rady Seniorów Gminy Maszewo” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-12
48 - rozwiń „dot. informacji nt. planu rozwoju współpracy międzynarodowej między Gminą Maszewo a miastami partnerskimi”. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-11
47 - rozwiń „Po zakończonym okresie jesienno – zimowym droga gminna w miejscowość Nastazin jest w bardzo złym stanie. Nastąpiły liczne wypłukania i wyżłobienia w nawierzchni. Wnioskuję o kompleksową naprawę nawierzchni drogi gminnej tj. działek drogowych 168 i 169 obręb Nastazin” interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-13
46 - rozwiń „Zbliża się okres wakacyjny, jaka jest oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży , dorosłych oraz seniorów z terenu naszej gminy ?” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-12
45 - rozwiń „Wielu mieszkańców naszej gminy zgłasza zapytanie dotyczące wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, czy planowanych imprez plenerowych”. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-11
44 - rozwiń „Wnoszę o ogrodzenie boiska i placu zabaw przy ul. 8 Marca w Maszewie” interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-05-30 2019-06-06
43 - rozwiń Zapytania: 1Czy ulica Obodrytów jest zabykowa ?2Czy stare bezużyteczne WC znajdujące się nad jeziorem mogą zostać zdemontowane ? zapytanie Irena Plewa 2019-05-27 2019-06-10
42 - rozwiń 1. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. 2. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać informację, zestawienie dot. spraw sądowych, które się toczą przeciwko Gminie Maszewo, ewentualnych kwot roszczeń. Sołtysi powinni wiedzieć o tym, że w przypadku przegranych spraw sądowych sytuacja finansowa gminy Maszewo może się znacznie pogorszyć. 3. Wniosek aby tzw. łącznik kostki z asfaltem przy budynku Pocz wniosek Krzysztof Smykowski 2019-05-24 2019-05-30
41 - rozwiń Zapytanie na podstawie jakich przepisów jest wydawana zgoda lub jej brak na montaż wodomierza ogrodowego zapytanie Adam Rojek 2019-05-16 2019-05-23
40 - rozwiń Przedstawienie dochodów wypłaconych w poszczególnych miesiącach bieżącego roku dyrektorom i ich zastępcom dot. Gimnazjum, SP Maszewo, SP Rożnowo, SP Dębice, Przedszkole Miejskie w Maszewie. zapytanie Adam Rojek 2019-05-13 2019-05-22
39 - rozwiń Interpelacja - przedstawienie stawek czynszów lokali komunalnych i socjalnych w porównaniu do gmin Powiatu Goleniowskiego. interpelacja Adam Rojek 2019-04-24 2019-05-08
38 - rozwiń dot. opłaty adiacenckiej zapytanie Adam Rojek 2019-04-24 2019-04-24
37 - rozwiń Jaki był koszt całkowity zagospodarowania terenu pod boisko wiejskie przy cmentarzu w Mokrym ? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-04-01 2019-04-15
36 - rozwiń dot. remontu drogi przy ul. Szkolnej w Maszewie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-04-01 2019-04-02
35 - rozwiń Interpelacja o podjęcie interwencji i pilną naprawę nawierzchni drogi powiatowej Nastazin – Dębice. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-19
34 - rozwiń Zapytanie, czy Burmistrz Maszewa podpisał umowę na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-18
33 - rozwiń Zapytanie, czy Burmistrz Maszewa podjął negocjacje, działania przywrócenia połączeń komunikacyjnych min. Mokre, Nastazin, Wałkno- Maszewo, Bagna- Dębice- Stodólska- Maszewo, Przemocze – Rożnowo- Darż- Maszewo, Radzanek – Maszewo. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-26
32 - rozwiń Interpelacja o interwencję u właściciela linii energetycznych. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-04-16
31 - rozwiń Interpelacja dot. powołania zespołu roboczego, który opracuje długofalowy program opieki nad zwierzętami. interpelacja Mirosław Górski 2019-03-12 2019-03-25
30 - rozwiń Interpelacja o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przegląd stanu drzew przy drodze 106 i 113 interpelacja Mirosław Górski 2019-03-12 2019-03-28
29 - rozwiń Interpelacja dot. remontu Urzędu Miejskiego w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-03-12 2019-03-21
28 - rozwiń Interpelacja w sprawie podania przyczyny dlaczego zaciągnięta pożyczka nie została wydana w całości. interpelacja Żaneta Równiejko 2019-03-12 2019-03-13
27 - rozwiń Ponowne wyremontowaniedrogi gminnej - bocznej Żeromskiego między posesjami 21 a 22 interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-03-08 2019-03-22
26 - rozwiń Zatrudnienie osoby, która zajomowałaby się wynajmem Hali Sportowej w Maszewie zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-02-26 2019-03-06
25 - rozwiń Uruchomienie Punktu Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim zapytanie Marta Popielarska 2019-02-26 2019-03-01
24 - rozwiń Informacja nt. wydatkowania pożyczki z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł zapytanie Żaneta Równiejko 2019-02-26 2019-03-12
23 - rozwiń Poprawa osadzenia studzienek w ul. Jedności Narodowej w Maszewie interpelacja Krzysztof Janicki 2019-02-26 2019-03-11
22 - rozwiń Dostep do siedziby Urzędu osobom niepełnosprawnym zapytanie Krzysztof Janicki 2019-02-26 2019-03-07
21 - rozwiń Dot. „Udzielenia informacji od jakiego dnia obowiązuje Program Naprawczy Gminy Maszewo uchwalony w dniu 24.08.2018 r.”. zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-07
20 - rozwiń Zapytanie dot. „wyjaśnienia na co została przeznaczona kwota wymieniona jako prowizja dla sołtysów od pobranego podatku wraz z określeniem ile otrzymał poszczególny sołtys” zapytanie Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
19 - rozwiń Dot. min. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące planów nowego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w centrum Maszewa tj. Sklep POLOMARKET zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-01-30
18 - rozwiń Zapytanie dot. udzielenia informacji na jakie zobowiązania wydatkowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł. zapytanie Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
17 - rozwiń Dot. „udzielenia informacji na jakim etapie jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 106 w m. Jenikowo przez ZDW” zapytanie Mariusz Wiśniewski 2019-01-25 2019-02-04
16 - rozwiń Dot. „udzielenia informacji kiedy zakończona zostanie budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 113 w m. Budzieszowce przez ZDW” zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-04
15 - rozwiń Interpelacja dot. „zajęcie się tematem bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Maszewo”. interpelacja Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-06
14 - rozwiń Interpelacja dot. realizacji programu naprawczego interpelacja Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
13 - rozwiń Zapytanie: „Czy zapadła decyzja odnośnie wykorzystania, przeznaczenia budynku Gimnazjum” zapytanie Krzysztof Smykowski 2019-01-25 2019-02-06
12 - rozwiń Zapytanie „Czy zapadła decyzja w sprawie przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim” zapytanie Krzysztof Smykowski 2019-01-25 2019-02-04
11 - rozwiń Interpelacja – „dotyczy konkursu na stanowiska Sekretarza Gminy Maszewo, wyjaśnienie tematu w jaki sposób była sprawdzana apolityczność kandydata – Pani Małgorzata Złotek” interpelacja Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-28
10 - rozwiń Remont drogi gminnej-boczna Żeromskiego między posesjami 21 a 22 interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-01-18 2019-01-29
9 - rozwiń Interpelacja nt. uzupełnienia odpowiedzi w sprawie odliczeania od czynszu interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-01-14 2019-01-15
8 - rozwiń Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2019-01-03
7 - rozwiń Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
6 - rozwiń Uzupełnienie rejestrów i ewidencji na BIP-ie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-21
5 - rozwiń Uzupełnienie tablic z nazwami ulic interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
4 - rozwiń Zabezpieczenie dojazdu do SP Dębice interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
3 - rozwiń Informacja nt. odliczeń czynszu, zastosowaniu ulg i umorzeń w roku 2018 przez Urząd Miejski w Maszewie i Zakład Komunalny interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2019-01-02
2 - rozwiń 1. Zabezpieczenie dojazdu do SP Dębice 2. Uzupełnienie tablic z nazwami ulic 3. Uzupełnienie rejestrów i ewidencji na BIP-ie 4. Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie 5. Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
1 - rozwiń Informacja na temat zadłużenia Gminy Maszewo na koniec 2018 r. interpelacja Agnieszka Lewicka 2018-12-19 2018-12-27