Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Na jakim etapie administracyjnym są protokoły pokontrolne w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Maszewo poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w związku z naborem wniosków przez ARiMR?

Numer: 72, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-10-07

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Z- ca Burmistrza

Wydział merytoryczny: BIOŚ, data odpowiedzi: 2019-10-18