Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 projekt w spr. petycji (PDF, 898.24Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-13 projekt uchwały
2 Analiza stanu bezpieczeństwa (PDF, 4.50Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 sprawozdanie
3 stan bezpieczeństwa pożarowego (PDF, 1.35Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 sprawozdanie
4 sprawozdanie organizacje pozarzadowe (PDF, 3.16Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 sprawozdanie
5 informacja placówek oswiatowych (PDF, 1.27Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 informacja
6 wniosek Komisji rewizyjnej (PDF, 1.55Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 informacja
7 uchwała RIO (PDF, 880.36Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 informacja
8 projekt w spr. dotacji PAŁAC (PDF, 430.32Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
9 Raport o stanie Gminy Maszewo za 2023 (PDF, 15.99Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 informacja
10 projekt w spr. dotacji dla parafii (PDF, 554.13Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
11 projekt dotacja Kościuszki (PDF, 540.94Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
12 projekt dotacja Plac Wolności (PDF, 543.09Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
13 projekt w spr. Planu ogólnego (PDF, 514.14Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
14 projekt w spr. diet (PDF, 1.34Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
15 projekt w spr. WPF (PDF, 7.59Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
16 projekt s wpr. zmian w budżecie (PDF, 31.79Mb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
17 projekt w spr.absolutorium (PDF, 636.05Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
18 projekt w spr.zatwierdzenia sprawozdania finans. (PDF, 592.75Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
19 projekt w spr.wotum zaufania (PDF, 345.55Kb)
Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-12 projekt uchwały
20 protokol-sesja 7 maj (PDF, 94.92Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-06-11 protokół
21 Uchwała II-11-24 wynagrodzenie Burmistrza (PDF, 468.32Kb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-24 uchwała
22 uchwała II 9 w sprawie zmian WPF na lata 2024-2035 (PDF, 7.36Mb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-24 uchwała
23 Uchwała II -8-24 Zmiany w Budżecie - Maj.Kopia (PDF, 7.34Mb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-24 uchwała
24 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2023 r. dla Gminy Maszewo. (PDF, 17.87Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
25 Raport z wykonania w 2023 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji. (PDF, 3.16Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
26 Raport monitoringowy z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2023 rok. (PDF, 6.42Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
27 Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maszewo na lata 2022-2024” za 2023 r. (PDF, 6.31Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
28 Sprawozdanie z działalności OPS za 2023 (PDF, 8.19Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 sprawozdanie
29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. (PDF, 537.72Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 projekt uchwały
30 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LIII/409/2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na rok 2024. (PDF, 501.49Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 projekt uchwały
31 Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. (PDF, 7.35Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 projekt uchwały
32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. (PDF, 31.84Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 projekt uchwały
33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. (PDF, 537.72Kb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-17 projekt uchwały
34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LIII/409/2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na rok 2024. (PDF, 501.49Kb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-17 projekt uchwały
35 Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. (PDF, 7.35Mb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-17 projekt uchwały
36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. (PDF, 31.84Mb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-17 projekt uchwały
37 Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Nr II Rady Miejskiej w Maszewie w dniu 22 maja 2024 r. (PDF, 204.61Kb)
Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie
2024-05-17 informacja
38 Uchwała Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie. (PDF, 470.60Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
39 PROJEKT POW.KOM. SPOŁECZNEJ (PDF, 483.99Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 projekt uchwały
40 Uchwała Nr I/6/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. (PDF, 490.52Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
41 PROJEKT POW. KOM.GOSPODARCZEJ (PDF, 496.86Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 projekt uchwały
42 Uchwała Nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie. (PDF, 491.49Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
43 PROJEKT POW.KOM.SWIP (PDF, 503.00Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 projekt uchwały
44 Uchwała Nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie. (PDF, 522.99Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
45 PROJEKT POW. KOM.REWIZYJNEJ (PDF, 534.57Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 projekt uchwały
46 Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Maszewie (PDF, 375.16Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
47 Uchwała Nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie (PDF, 376.45Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
48 Uchwała Nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Maszewie (PDF, 474.43Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-05-09 uchwała
49 PROJEKT WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH (PDF, 392.32Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-04-30 projekt uchwały
50 PROJEKT WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO (PDF, 385.39Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-04-30 projekt uchwały
51 PROJEKT KOMISJA SKRUTACYJNA (PDF, 479.26Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-04-30 projekt uchwały
52 postanowienie komisarza wyborczego (PDF, 315.68Kb)
Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie
2024-04-29 informacja