Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Ile, na jaki okres, na jakich warunkach i z jakimi kontrahentami jakie kwoty z tytułu różnych zobowiązań finansowych (czynsze, podatki, dzierżawy i pozostałe) wobec Gminy Maszewo (tj. Urząd i jednostki mu podległe) zostały zawarte ugody lub inne formy prawne, w okresie od 01.06.2018r. do 17.12.2019r.?

Numer: 97, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Maszewa
data wpływu: 2019-12-18, data przekazania: 2019-12-18

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Storma-Piotrowska przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: FB.0003.17.2019.MM, data odpowiedzi: 2019-12-31