Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Maszewie

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Maszewie

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/4/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Komisja Rewizyjna zwana dalej w niniejszym oddziale "Komisją", kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 1) legalności, 2) gospodarności i oszczędności, 3) rzetelności, 4) celowości. 2. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jadwiga Augustyniak członek
Żaneta Równiejko 0przewodniczący
Krzysztof Smykowski członek
Mariusz Wiśniewski członek