Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/6/2018 zmiana Uchwałą Nr V/26/2019 z 25.01.19 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Rada gminy rozpatruje skargi na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Janicki 0przewodniczący
Grzegorz Sokołowski członek
Mariusz Wiśniewski członek
Beata Woźniak członek