Przejdź do treści

Tadeusz Grochowski

Zdjęcie: Tadeusz Grochowski
Zdjęcie: Tadeusz Grochowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
11, zdobyte głosy: 95
Dyżury
Kontakt tadeusz.grochowski@maszewo.pl

O sobie

Część miasta Maszewo obejmująca ulice: Jedności Narodowej od nr 24 do końca, Leśna, Obodrytów, Stefana Okrzei, Radosna, Słoneczna

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie stała 2024-05-07
2 Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Maszewie stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Wniosek o umiejscowienie przynajmniej dwóch ławeczek dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w Maszewie. zapytanie
2 Wniosek o wykonanie ogrodzenia oraz ustawienia jeszcze 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw i Skateparku przy ulicy Leśnej w Maszewie. zapytanie
3 Wniosek o doświetlenie przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach, w Maszewie i gminie, gdzie istnieje szczególne zagrożenie dla ludzi. zapytanie 2024-05-22
4 Wniosek o likwidację dawnych punktów handlowych, pozostawionych i nieużywanych, o charakterze kontenerowym, na ulicy kwiatowej w sąsiedztwie Apteki im. Św. Brata Alberta. zapytanie 2024-05-22
5 Wniosek o reorganizację Rynku przy Urzędzie Miejskim na Placu Wolności oraz reorganizację odcinka ulicy Jedności Narodowej od numeru 46, tj. od Apteki im. Św. Brata Alberta do rynku, tzn. Placu Wolności. zapytanie 2024-05-22
6 Wniosek, aby w ramach działającej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Maszewie zatrudnić wykwalifikowanego psychoterapeutę od uzależnień oraz o zorganizowanie społecznego wywiadu o faktycznym stanie wszelkiego rodzaju uzależnień w naszej gminie. zapytanie 2024-05-27

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:35:24 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Fedak Katarzyna Mierzyński Karol Walczak Krzysztof Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:11:09 Wybór przewodniczącego Rady - stwierdzenie wyboru Lewicka Agnieszka Katarzyna Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:17:41 wniosek formalny o zmianę porządku mającą na celu ustalenia Komisji Rady tj. 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie. 2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie. 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:18:59 Porządek obrad po zmianach Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:54:15 Wybór Wiceprzewodniczących Rady- stwierdza się wybór Donesz Katarzyna Kwiatkowska Emilia Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2024-05-07 15:58:33 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Giniewska Anna 2) Piwko Piotr 3) Nowak Kamil 4) Jach Grzegorz 5) Mierzyński Karol Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Anna Giniewska Na Zastępcę Przewodniczącego wybiera się Piwko Piotr Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:06:48 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Piwko Piotr 2) Mierzyński Karol 3) Grochowski Tadeusz 4) Giniewska Anna 5) Walczak Krzysztof Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Piwko Piotr Na Zastępcę Przewodniczącego wybiera się Walczak Krzysztof Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:11:15 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Fedak Katarzyna 2) Gromek Dawid 3) Walczak Krzysztof 4) Ciecierski Dariusz 5) Donesz Katarzyna 6) Lewandowska Katarzyna Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Fedak Katarzyna Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:14:47 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Grochowski Tadeusz 2) Chachuła Mariusz 3) Kwiatkowska Emilia 4) Giniewska Anna Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Grochowski Tadeusz Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-22 13:39:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:41:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:44:26 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/409/2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na rok 2024. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:47:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:33:46 Wprowadzenie do porządku obrad punktu : Wolne wnioski i zapytania jako pkt.11 Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:35:38 Porządek obrad po zmianach Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za