Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Maszewie

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Maszewie

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/8/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiot działania Komisji Społecznej obejmuje zadania dotyczące w szczególności: 1. Ochrona zdrowia. 2. Pomoc społeczna, problematyka bezrobocia. 3. Oświata. 4. Kultura. 5. Kultura fizyczna. 6. Porządek publiczny. 7. Ochrona p. poż.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Górski członek
Marta Popielarska członek
Krzysztof Seredyński członek
Beata Woźniak 0przewodniczący